top of page

I. Opis działalności Spółki

Emitent działa jako producent (deweloper) gier wydawanych przez podmioty trzecie (wydawcy). W modelu tym po stworzeniu gry deweloper przekazuje grę wydawcy, który zajmuje się jej komercjalizacją (sprzedażą) i ponosi związane z tym nakłady. Model ten ogranicza ryzyko dewelopera, poprzez brak konieczności ponoszenia nakładów na komercjalizację gry. Model ten nie wymaga również posiadania przez dewelopera kompetencji niezbędnych do komercjalizacji gry. Jednocześnie w modelu tym deweloper zmuszony jest dzielić się przychodami z komercjalizacji gry z wydawcą.

Produkcja gier Emitenta w opisywanym powyżej modelu finansowana była i jest obecnie przez samego Emitenta.

Stworzona dotychczas przez Emitenta w opisanym powyżej modelu gra, to jest The Works of Mercy, została wydana przez PlayWay S.A.

W chwili obecnej, Emitent zakłada prowadzenie działalności w oparciu o schemat:

1. stworzenie trailer’a/preprodukcji gry;

2. badanie zainteresowania grą;

3. produkcja gry;

4. wydanie gry (przez wydawcę);

5. tworzenie portów gry;

6. wydanie gry (portów) na dodatkowych platformach (przez wydawcę).

Powyższy schemat pozwala na podejmowanie decyzji o przystąpieniu do produkcji gry (o poniesieniu nakładów na produkcję) po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi na zaprezentowany trailer gry, stworzony w fazie preprodukcji. Ogranicza to znacznie ryzyko Emitenta i pozwala skupiać się na tworzeniu tych gier, które dają większą szansę na sukces rynkowy. Jednocześnie należy pamiętać, że jest to schemat działania, do którego Emitent dąży, ale który nie musi zostać zastosowany do każdej gry Emitenta. Może się tak stać w szczególności w wypadku podjęcia decyzji o produkcji gry, co do której Emitent jest przekonany o zasadności przystąpienia do produkcji, bez fazy preprodukcji i badania zainteresowania grą.

bottom of page