top of page

II. Strategia rozwoju

Strategia rozwoju Emitenta zakłada skupienie się na produkcji gier, które wydawane będą przez podmioty zewnętrzne, przy założeniu:

1. produkowania 2-3 nisko- lub średnio-budżetowych gier (głównie symulatory) rocznie;

2. rozszerzanie palety platform gier z PC (Steam) do konsol Nintendo Switch, PlayStation oraz Xbox;

3. stopniowe poszerzanie zespołu Spółki.

Przyjęta strategia będzie realizowana przez Emitenta w latach 2020-2022. Emitent posiada niezbędne środki na sfinansowanie realizacji powyższej strategii, przy czym do jej finansowania Emitent zakłada wykorzystanie nie tylko (1) środków pozyskanych w ramach kampanii crowdfundingowej na platformie FindFunds.pl, ale również (2) środków wypracowanych z bieżącej działalności operacyjnej Spółki.

Strategia zakłada, że działalność Emitenta prowadzona jest według schematu:

1. stworzenie trailer’a/preprodukcji gry;

2. badanie zainteresowania grą;

3. produkcja gry;

4. wydanie gry (przez wydawcę);

5. tworzenie portów gry;

6. wydanie gry (portów) na dodatkowych platformach (przez wydawcę).

Powyższy schemat pozwala na podejmowanie decyzji o przystąpieniu do produkcji gry (o poniesieniu nakładów na produkcję) po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi na zaprezentowany trailer gry, stworzony w fazie preprodukcji. Ogranicza to znacznie ryzyko Emitenta i pozwala skupiać się na tworzeniu tych gier, które dają większą szansę na sukces rynkowy. Jednocześnie należy pamiętać, że jest to schemat działania, do którego Emitent dąży, ale który nie musi zostać zastosowany do każdej gry Emitenta. Może się tak stać w szczególności w wypadku podjęcia decyzji o produkcji gry, co do której Emitent jest przekonany o zasadności przystąpienia do produkcji, bez fazy preprodukcji i badania zainteresowania grą.

bottom of page