top of page

How to connect wagons and brake with them (Video)

Hello,


Not much has changed since the last update. Still testing, polishing and fixing bugs.

We are pleased that AI has finally started working as it should. (More videos soon).

Please give us some more time and thank you for your patience!

Happy New Year to you! May this year bring new happiness, new goals, new achievements, and Trans-Siberian Railway Simulator to your life :)


We have made a tutorial video on how to connect wagons and brake the locomotive with them.

Just like the last time video contains our programmer comment.


Pentacle


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Zarząd Pentacle S.A. informuje, że darmowa wersja prolog gry Trans–Siberian Railway Simulator zostanie wydana w pierwszym kwartale 2023. Aktualny plan na wydanie gry w formie wczesnego dostępu to dru

Zarząd Pentacle S.A. ("Spółka") informuje, że gra Trans–Siberian Railway Simulator przeszła gruntowne testy. Gra jest zoptymalizowana w stopniu zadowalającym oraz nie zawiera znaczących błędów. Aktual

Zarząd Pentacle S.A. ("Spółka") informuje, że gra Trans–Siberian Railway Simulator znajduje się w ostatniej fazie produkcji. Aktualnie wdrażane są ostateczne poprawki oraz trwa optymalizacja gry oraz

bottom of page