top of page

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pentacle S.A. na dzień 13 czerwca 2023 roku

W załączeniu:Pentacle - ZWZ 13.06.23 - ogłoszenie
.pdf
Download PDF • 136KB

Pentacle - ZWZ 13.06.23 - projekty uchwał
.pdf
Download PDF • 137KB

Pentacle - ZWZ 13.06.23 - liczba akcji i głosów
.pdf
Download PDF • 62KB

Pentacle - ZWZ 13.06.23 - formularz pełnomocnictwa
.pdf
Download PDF • 225KB

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Zarząd Pentacle S.A. informuje, że darmowa wersja prolog gry Trans–Siberian Railway Simulator zostanie wydana w drugim kwartale 2023. Aktualny plan na wydanie gry w formie wczesnego dostępu to ostatn

Zarząd Pentacle S.A. informuje, że darmowa wersja prolog gry Trans–Siberian Railway Simulator zostanie wydana w pierwszym kwartale 2023. Aktualny plan na wydanie gry w formie wczesnego dostępu to dru

Zarząd Pentacle S.A. ("Spółka") informuje, że gra Trans–Siberian Railway Simulator przeszła gruntowne testy. Gra jest zoptymalizowana w stopniu zadowalającym oraz nie zawiera znaczących błędów. Aktual

bottom of page