top of page

Pentacle [30.09.2021] aktualności

Zarząd Pentacle S.A. ("Spółka") informuje, że złożony wniosek o wprowadzenie do obrotu akcji w alternatywnym systemie obrotu został cofnięty. Decyzja została podyktowana tym, iż Dział Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie rekomenduje wstrzymanie procedury wprowadzenia akcji do obrotu do czasu wydania flagowej gry (Trans-Siberian Railway Simulator) i wykazania przychodów ze sprzedaży co będzie stanowić podstawę do oceny efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności operacyjnej. Spółka ponownie złoży wniosek o wprowadzenie instrumentów finansowych po publikacji demo gry i pod warunkiem jego pozytywnego przyjęcia przez graczy. Wydanie demo zaplanowane jest na IV kwartał 2021, natomiast wydanie gry w wersji early access na I kwartał 2022, przy czym terminy te mogą ulec zmianie. Ponadto Spółka informuje, że w dn. 20.09.2021 zawarła umowę ze studiem Console Labs S.A. z siedziba w Gdańsku w przedmiocie wykonania portu gry Trans–Siberian Railway Simulator na platformach Xbox, PlayStation i Nintendo Switch.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Pentacle [01.06.2024] aktualności

Zarząd Pentacle S.A. informuje, że gra Trans-Siberian Railway Simulator sprzedała się w liczbie 9 tysięcy egzemplarzy w ciągu pierwszych 48 godzin od wydania we wczesnym dostępie. Gra uzyskała 91% poz

Comments


bottom of page