top of page

Pentacle [30.09.2021] aktualności

Zarząd Pentacle S.A. ("Spółka") informuje, że złożony wniosek o wprowadzenie do obrotu akcji w alternatywnym systemie obrotu został cofnięty. Decyzja została podyktowana tym, iż Dział Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie rekomenduje wstrzymanie procedury wprowadzenia akcji do obrotu do czasu wydania flagowej gry (Trans-Siberian Railway Simulator) i wykazania przychodów ze sprzedaży co będzie stanowić podstawę do oceny efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności operacyjnej. Spółka ponownie złoży wniosek o wprowadzenie instrumentów finansowych po publikacji demo gry i pod warunkiem jego pozytywnego przyjęcia przez graczy. Wydanie demo zaplanowane jest na IV kwartał 2021, natomiast wydanie gry w wersji early access na I kwartał 2022, przy czym terminy te mogą ulec zmianie. Ponadto Spółka informuje, że w dn. 20.09.2021 zawarła umowę ze studiem Console Labs S.A. z siedziba w Gdańsku w przedmiocie wykonania portu gry Trans–Siberian Railway Simulator na platformach Xbox, PlayStation i Nintendo Switch.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Pentacle [30.01.2024] aktualności

Zarząd Pentacle S.A. informuje, że darmowy prolog gry Trans-Siberian Railway Simulator na dzień 30.01.2024 pobrało 212 tys. użytkowników Steam, przy czym liczba uruchomień gry wynosi 35 tys,. a Ilość

Pentacle [20.12.2023] aktualności

Zarząd Pentacle S.A. informuje, że darmowy prolog gry Trans-Siberian Railway Simulator zostanie wydany dnia 23.01.2024 w serwisie Steam. Od wyników powyższej publikacji będzie uzależniony termin wydan

Pentacle [14.11.2023] aktualności

Zarząd Pentacle S.A. informuje, że testy prologu gry Trans-Siberian Railway Simulator w serwisie Steam zostaną uruchomione dnia 20.11.2023. Po testach nastąpi publiczne wydanie prologu. Od wyników po

bottom of page