top of page

Pentacle [30.09.2021] aktualności

Zarząd Pentacle S.A. ("Spółka") informuje, że złożony wniosek o wprowadzenie do obrotu akcji w alternatywnym systemie obrotu został cofnięty. Decyzja została podyktowana tym, iż Dział Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie rekomenduje wstrzymanie procedury wprowadzenia akcji do obrotu do czasu wydania flagowej gry (Trans-Siberian Railway Simulator) i wykazania przychodów ze sprzedaży co będzie stanowić podstawę do oceny efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności operacyjnej. Spółka ponownie złoży wniosek o wprowadzenie instrumentów finansowych po publikacji demo gry i pod warunkiem jego pozytywnego przyjęcia przez graczy. Wydanie demo zaplanowane jest na IV kwartał 2021, natomiast wydanie gry w wersji early access na I kwartał 2022, przy czym terminy te mogą ulec zmianie. Ponadto Spółka informuje, że w dn. 20.09.2021 zawarła umowę ze studiem Console Labs S.A. z siedziba w Gdańsku w przedmiocie wykonania portu gry Trans–Siberian Railway Simulator na platformach Xbox, PlayStation i Nintendo Switch.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Zarząd Pentacle S.A. informuje, że darmowa wersja prolog gry Trans–Siberian Railway Simulator zostanie wydana w pierwszym kwartale 2023. Aktualny plan na wydanie gry w formie wczesnego dostępu to dru

Zarząd Pentacle S.A. ("Spółka") informuje, że gra Trans–Siberian Railway Simulator przeszła gruntowne testy. Gra jest zoptymalizowana w stopniu zadowalającym oraz nie zawiera znaczących błędów. Aktual

Zarząd Pentacle S.A. ("Spółka") informuje, że gra Trans–Siberian Railway Simulator znajduje się w ostatniej fazie produkcji. Aktualnie wdrażane są ostateczne poprawki oraz trwa optymalizacja gry oraz

bottom of page