top of page

XII. Autoryzowany Doradca

ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o.o.

ul. Rączna 66B, 30-741 Kraków

Tel: + 48 (12) 292 43 63

Fax: + 48 (12) 292 43 63

Adres poczty elektronicznej: abistema@abistema.pl

Adres strony internetowej: www.abistema.pl

bottom of page